x

передзвонити

пошук

*Зареєстровані користувачі можуть швидше оформляти замовлення, відстежувати їх статус і переглядати історію покупок.

Авторизація

кошик

Політика безпеки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ: «Політика щодо обробки та захисту персональних даних користувачів сайту fitrun.com.ua» (далі — Політика) розроблено відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» і є основним внутрішнім документом ФОП Капітонова Марія Михайлівна (далі — Оператор), що регулює діяльність у галузі обробки та захисту персональних даних.

1.2. Політика розроблена з метою реалізації вимог законодавства України в галузі обробки та захисту персональних даних та спрямована на забезпечення захисту прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних Оператором, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особистої та сімейної таємниць.

1.3. Політика визначає склад одержуваних та оброблюваних персональних даних, цілі збору та обробки персональних даних, порядок зберігання та передачі персональних даних, а також реалізовані Оператором заходи, спрямовані на захист персональних даних.

1.4. Дія цієї Політики поширюється на будь-яку інформацію про користувача, отриману Оператором як до, так і після затвердження Політики.

1.5. Дія цієї Політики поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про користувача, у тому числі під час використання сайту fitrun.com.ua.

1.6. Відвідування та використання Сайту означає беззастережну згоду користувача:

· на обробку його персональних даних, зазначених у статті 3 цієї Політики для цілей, зазначених у статті 4 цієї Політики;

· З умовами обробки його персональних даних, що містяться в цій Політиці.

1.7. У разі незгоди з умовами обробки персональних даних Оператором користувач повинен припинити використання Сайту.

1.8. Ця Політика застосовується лише до сайту fitrun.com.ua. Оператор не контролює та не несе відповідальності за збирання та обробку персональних даних третіми особами, на сайти яких користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті fitrun.com.ua.

1.9. Оператор не здійснює перевірку достовірності персональних даних, наданих користувачем.
2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Оператор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сеф Діджитал" (65 000, Україна, Одеська область, м. Одеса, Михайлівська площа, б.1);

2.2. Сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиним адресним простором домену fitrun.com.ua. Стартову сторінку Сайту, з якої можна здійснити доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту, розміщено в мережі Інтернет за адресою fitrun.com.ua.

2.3. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.5. Користувач — особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.

2.6. Cookies — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-користувач або веб-браузер пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку сайту.
3. СКЛАД ВИКОРИСТАНИХ І ОБРОБНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Дані про користувача, отримані та оброблені в рамках цієї Політики надходять Оператору такими способами:

3.1.1. Надаються самим користувачем на Сайті при заповненні форм введення персональних і можуть включати наступну інформацію:

· Ім'я;

· Адреса електронної пошти;

3.1.2. Автоматично передаються Оператору в процесі відвідування та використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення (інформація з файлів cookie) у тому числі: відомості про місцезнаходження; тип пристрою користувача та дозвіл його екрана; тип, версія та мова операційної системи, встановленої на пристрої користувача; тип, версія та мова браузера (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту); IP-адреса; адресу сторінки, звідки користувач перейшов на Сайт (рефер), інформація про те, які сторінки відкриває та які кнопки натискає користувач на Сайті.

На сайті використовується Google Analytics - програма для відстеження та веб-аналітики, розроблена Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Програма Google Analytics використовує файли cookie. Дані про використання Сайту (включаючи IP-адресу), створені cookie-файлами, зазвичай передаються на сервери Google і зберігаються на цих серверах. Компанія Google використовує цю інформацію для оцінки використання Сайту,