x

oddzwoń do mnie

szukaj

*Registered users can place orders, track their status and view your purchase history.

Zaloguj się

koszyk

Polityka bezpieczeństwa

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy dokument: „Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu fitrun.com.ua” (dalej Polityka) został opracowany zgodnie z Ustawą Ukrainy z dnia 01.06.2010 nr 2297-VI „O ochronie danych osobowych” i jest głównym dokumentem wewnętrznym FOP Kapitonova Mariya Mikhailivna (zwanej dalej Operatorem), regulującym działania w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1.2. Polityka została opracowana w celu realizacji wymagań ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych i ma na celu zapewnienie ochrony praw i wolności osoby i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych przez Operatora, w tym ochrony prawa do prywatności, tajemnic osobistych i rodzinnych.

1.3. Polityka określa skład otrzymywanych i przetwarzanych danych osobowych, cele zbierania i przetwarzania danych osobowych, procedurę przechowywania i przekazywania danych osobowych, a także środki wdrożone przez Operatora mające na celu ochronę danych osobowych.

1.4. Niniejsza Polityka dotyczy wszelkich informacji o użytkowniku otrzymanych przez Operatora, zarówno przed, jak i po zatwierdzeniu Polityki.

1.5. Niniejsza Polityka dotyczy wszelkich informacji, które Operator może uzyskać o użytkowniku, w tym podczas korzystania z serwisu fitrun.com.ua.

1.6. Odwiedzanie i korzystanie z Serwisu oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika:

do przetwarzania jego danych osobowych określonych w artykule 3 niniejszej Polityki w celach określonych w artykule 4 niniejszej Polityki;

z warunkami przetwarzania jego danych osobowych zawartymi w niniejszej Polityce.

1.7. W przypadku braku zgody na warunki przetwarzania danych osobowych przez Operatora, użytkownik musi zaprzestać korzystania z Serwisu.

1.8. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie serwisu fitrun.com.ua. Operator nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie, do których stron internetowych użytkownik może wejść poprzez odnośniki dostępne na stronie fitrun.com.ua.

1.9. Operator nie weryfikuje prawidłowości danych osobowych podanych przez użytkownika.
2. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
2.1. Operator - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Sef Digital" (65 000, Ukraina, obwód odeski, Odessa, plac Michajłowski, 1);

2.2. Witryna - zestaw stron internetowych hostowanych w Internecie, połączonych jedną przestrzenią adresową domeny fitrun.com.ua. Strona startowa Witryny, z której można uzyskać dostęp do wszystkich innych stron Witryny, znajduje się w Internecie pod adresem fitrun.com.ua.

2.3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

2.4. Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, klarowanie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

2.5. Użytkownik – osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu.

2.6. Pliki cookie to niewielkie dane wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na komputerze użytkownika, które Użytkownik lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony Witryny.
3. KOMPOZYCJA OTRZYMANYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Dane Użytkownika otrzymywane i przetwarzane na podstawie niniejszej Polityki odbierane są przez Operatora w następujący sposób:

3.1.1. Podane przez użytkownika w Witrynie podczas wypełniania osobistych formularzy zgłoszeniowych i mogą zawierać następujące informacje:

· Nazwa;

· Adres e-mail;

3.1.2. Przesyłane automatycznie do Operatora w procesie odwiedzania i korzystania z Serwisu za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika (informacje z plików cookies), w tym: informacje o lokalizacji; typ urządzenia użytkownika i rozdzielczość ekranu; typ, wersja i język systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu użytkownika; typ, wersja i język przeglądarki (lub innego programu, który uzyskuje dostęp do Witryny); Adres IP; adres strony, z której użytkownik przeszedł do Serwisu (referrer), informacje o tym, jakie strony użytkownik otwiera oraz jakie przyciski naciska w Serwisie.

Witryna korzysta z Google Analytics, programu do śledzenia i analizy sieci opracowanego przez Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, USA). Program Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”. Dane dotyczące korzystania z Witryny (w tym adres IP) generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwery Google i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Witryny,